Avís legal

Les presents Condicions Generals regulen l'ús d'aquesta pàgina web en Internet que ARMAND BASI, S.L. posa a la disposició dels usuaris d'Internet, la utilització d'aquesta pàgina web www.armandbasi.com implica l'acceptació de les presents Condicions Generals, que l'usuari ha de llegir cada vegada que es proposi utilitzar aquesta pàgina, perquè tant la pàgina en si com aquestes condicions estan subjectes a modificacions. L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels USUARIS i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella.

 

1.- Informació legal

Conforme a l'Art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) i la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació, s'informa que la present pàgina web www.armandbasi.com, pertany a Armand Basi, S.L. amb C.I.F. nombre B65531030 i domicili social en Calle Sant Lluc, 54-64, 08918 Badalona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, fulla B411304 foli 74, tom 42599, amb correu electrònic ab@armandbasi.com.

 

2.- Protecció de dades.

Totes les dades de caràcter personal que vostè faciliti a través de la pàgina web www.armandbasi.com seran utilitzats per Armand Basi, S.L. exclusivament per millorar els serveis que Armand Basi, S.L. presta als usuaris i clients, així com per a finalitats de màrqueting. Armand Basi, S.L., li garanteix la seguretat en la recollida, transmissió i emmagatzematge de les dades personals conformement a la naturalesa de tals dades i en compliment de la corresponent legislació en matèria de protecció de dades. Armand Basi, S.L. no transferirà les seves dades personals a tercers, salvo a les altres entitats pertanyents al Grup a aquest efecte, per atendre les necessitats dels usuaris a aquesta web i dels seus clients.

En virtut del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament d'aquesta Llei. Li informem que les dades de caràcter personal, recollits voluntàriament en el formulari d'aquesta web o correu electrònic i acceptar el seu enviament, està autoritzant al fet que siguin incorporats a un fitxer propietat d'Armand Basi, S.L..

 Armand Basi, S.L. compleix estrictament el deure secret de les dades de caràcter personal i el tractament dels mateixos confidencialment, assumint, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Armand Basi, S.L. queda totalment exonerat de qualsevol responsabilitat si la informació facilitada voluntàriament, anés incompleta, no veraç o irreal pels USUARIS d'aquesta pàgina web: www.armandbasi.com

 

Armand Basi, S.L. garanteix que les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir les oportunes relacions comercials i promocionals sobre els serveis d'aquesta empresa, amb vostè o l'entitat que vostè representa. No obstant això l'anterior, vostè pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició disposats en l'esmentada Llei Orgànica, notificant-ho per escrit a través de l'adreça de correu electrònic: ab@armandbasi.com

3.- Tractament de dades de menors de 14 anys.

Armand Basi, S.L. té habilitat els mitjans necessaris per la no recollida de dades de menors de 14 anys, segons l'Art. 13.2 del Real Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de Desenvolupament de la Llei Orgànica 1571999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Aquesta pàgina no està intencionadament dirigida a menors de 14 anys.

4.- Actualització i modificació de la pàgina web

Armand Basi S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web site, i la configuració o presentació del mateix, a qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

5.- Seguretat informática

Armand Basi, S.L. li informa que aquesta pàgina no té virus, programes espies i li informa que la pàgina web utilitza cookies.

6.- Seguretat en els accessos

L'accés a les pàgines a través de les quals el client d'Armand Basi S.L. consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

7.- Indicacions sobre aspectes tècnics

En Armand Basi S.L. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet , així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control d'Armand Basi S.L.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

8.- Intercanvi o difusió d'informació

Armand Basi S.L. declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts al fet que s'accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

9.- Contingut de la web i enllaços

EEn Armand Basi S.L. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web.

Els USUARIS d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a aquesta pàgina web hauran de complir amb les condicions que es detallen a continuació:

• L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (online links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

• Queda prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina o permetin la visualització dels seus continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la pàgina i, en qualsevol cas, aquesta prohibició inclou també que es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina, de manera que:

 

  1. Produeixi error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència dels continguts.
  2. Suposi un acte de comparació o imitació deslleial.
  3. Serveixi per aprofitar-se de la reputació de la marca i el prestigi d'Armand Basi.
  4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent o atempti contra els usos i costums de bon fer professional que siguin de general acceptació en internet.
  5. En cap cas s'expressarà a la pàgina on se situï l'enllaç que Armand Basi ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
  6. La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums o que resultin inadequats i entrin en conflicte amb l'activitat d'Armand Basi.

 10.- Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts de la pàgina: www.armandbasi.com , són propietat intel·lectual d'Armand Basi, S.L. o de tercers i no podran ser reproduïts, copiats, pegats, enllaçats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol forma i amb qualsevol finalitat, sense l'autorització prèvia i per escrit d'Armand Basi, S.L. mantenint a tot moment el "copyright" intacte i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. Tot ús o modificació del Material o dels Continguts per a qualsevol altra fi diferent de l'autoritzat en les Condicions Generals serà considerat una violació de les lleis internacionals del "copyright", que protegeixen els drets d'autor.

 11.- Legislació i fur

La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, sent competents els Tribunals de Barcelona als quals l'USUARI se sotmet expressament.